Pagsulabong sa social-issues.org!

Ang site social-issues.org na ito ay tumatanggap sa mga indibidwal at mga grupo na may iba't-ibang pinagmulan at kasaysayan. Ito rin ay nagtatanggol sa magkakaibang pananaw. Gayunpaman, hangad nito ang magbahagi ng kaalaman at impormasyon, at simulan o pagkaisahin ang mga pakikipagtulungan at sama-samang pagkilos sa larangan ng mga agham na panlipunan, pilosopiya at pulitika. Ang komunidad na ito hinggil sa mga isyung panlipunan ay binubuo batay sa mga bagay na ibig nitong itaguyod:
  • pagbabahagi ng impormasyon ("blog", balita, atbp.)
  • komunikasyon at debateng pampubliko ("forum", "chat", atbp.)
  • pakikipagtulungan (laboratoryo, lugal para sa "coffee break").
(pagsasalinwika: Renato - priest and musician)