Välkommen till social-issues.org online-gruppen!

Denna hemsida vänder sig till dem som från olika utgångspunkter, med olika bakgrund och olika åsikter ändå har det gemensamt att de vill utbyta information och kunskaper samt inleda eller konsolidera samarbeten och synergier inom området socialvetenskap, filosofi och statsvetenskap. Social-issues-gruppen är organiserad runt ett antal verktyg med syfte att främja:
  • informationsutbyte(bloggar, nyheter etc.)
  • kommunikation och debatt (forum, chat, etc.)
  • samarbete(mötesplats).
(translation: Lars Andersson, gerontologist at Linköping University)