Skrivtips

 • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
 • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>

  Denna webbplats tillåter innehåll med HTML. Att lära sig HTML kan kännas som en övermäktig uppgift, men att lära sig de enklaste HTML-taggarna är mycket enkelt. Denna tabell ger exempel för varje tagg som är aktiv på webbplatsen.

  För mer information, se W3C:s HTML-specifikation eller använd en sökmotor för att hitta andra webbplatser som förklarar HTML.

  TaggbeskrivningDu skriverDu får
  Ankare används för att skapa länkar till andra sidor.<a href="http://social-issues.org/community">social-issues.org online community</a>social-issues.org online community
  Betonat/kursivt<em>Betonat/kursivt</em>Betonat/kursivt
  Stark<strong>Stark</strong>Stark
  Citerat<cite>Citerat</cite>Citerat
  Kodad text som används för att visa programkällkod.<code>Kodat</code>Kodat
  Onumrerad lista - använd <li> för att påbörja varje ny post i listan<ul> <li>Första posten</li> <li>Andra posten</li> </ul>
  • Första posten
  • Andra posten
  Numrerad lista - använd <li> för att påbörja varje ny post i listan<ol> <li>Första posten</li> <li>Andra posten</li> </ol>
  1. Första posten
  2. Andra posten
  Definitionslistor liknar andra listor i HTML. <dl> inleder listan, <dt> inleder definitionstermen och <dd> inleder definitionsbeskrivningen.<dl> <dt>Första termen</dt> <dd>Första definitionen</dd> <dt>Andra termen</dt> <dd>Andra definitionenen</dd> </dl>
  Första termen
  Första definitionen
  Andra termen
  Andra definitionenen

  De flesta ovanliga tecken kan skrivas in direkt utan problem.

  Om du råkar ut för problem, försök använda HTML-teckenenheter. Ett vanligt exempel är &amp; för ett &-tecken. En komplett lista över teckenenheter ("entities") finns på HTML entities.Några av de tillgängliga tecknen är:

  TeckenbeskrivningDu skriverDu får
  Ochtecken&amp;&
  Större än&gt;>
  Mindre än&lt;<
  Citationstecken&quot;"
 • Rader och stycken hanteras automatiskt. Radbrytningar (<br />)och stycke-taggar (<p> och </p>) sätts in automatiskt. Om stycken inte fungerar är det bara att lägga till ett par tomrader.