Dobrodošli v spletni skupnosti social-issues.org!

Ta stran je namenjena posameznikom in skupnostim iz različnih okolij in strok, ki zastopajo različna stališča, a jih druži skupna želja, da bi si delili informacije in znanje, našli partnerje za sodelovanje, okrepili obstoječe sodelovanje ter izkoristili sinergije na področjih družboslovnih znanosti, filozofije in politik. Skupnost social-issues.org ponuja sklop orodij, ki omogočajo:
  • izmenjavo informacij (blog, novice itd.),
  • komuniciranje in javni diskurz (forum, chat itd.),
  • sodelovanje (osebni intervjuji z računalniško podporo (Computer-Assisted Personal Interviews - CAPI), laboratoriji, "prostor za kavo").