Social-issues.org .online" समाजमा एहाहरुलाई स्वागत छ

यस् साईटको उधेश्य सामाजिक शिक्षा र दर्शनशास्त्रको क्षेत्रमा गरीएका नयाँ अनुसन्धान एक अपसमा अदान प्रदान गर्ने हो। त्यसैले एहाहरुले पनि आफ्नो अंमुल्य अनुसन्धानलाई यस् साईटमा उपलब्ध गरी सहयोग गरिदिनुहुन बिनम्र अनुरोध छ। हाम्रा उधेश्यहरु
  • १। सुचना अदान प्रादान
  • २। छलफल र वार्तालाप
  • ३। सामाजिक सचेतना र बौद्धिक बर्गको एक्यबध्दता
(अनुवादक - रोशन भक्त भण्डारी, क्योतो बिश्वोबिद्यालय जापान)

(translation - Roshan Bhandari, PhD candidate at Kyoto University)