Velkommen til social-issues.org nettsamfunn (online community)!

Denne siden er laget for personer og grupper med forskjellig bakgrunn og ideer, men med felles interesse for sosialvitenskap, filosofi og politikk. Vårt mål er å a utveksle erfaring og kunnskap, og å legge grunnlaget for samarbeid mellom interessegrupper med felles målsetning og ideer innenfor dette området. Dette nettsamfunnet tilbyr en rekke verktøy som skal støtte:
  • utveksling av informasjon (blog, nyheter, etc.)
  • kommunikasjon og offentlig debatt (forum, chat, etc.)
  • samarbeid (laboratorier, "kaffepause-rom").
(translation: Sissel Guttormsen Schär - Direktorin Institut für Medizinische Lehre, Universität Bern)