Tonga soa aminy site social-issues.org (fikambanana-famahana)!

Ny site mandray ny olona rehetra na avy aiza dia aiza erantany samihafa, fahalalana isankarazana, ampahafantarana ny fetra mifangaro, na amizay samy mizara hevitra sy fahaizana, sy miaramahafantatra na hamafisana ny fiarahana aminy toerana, mba hanampiana ny olona rehetra izay mila hevitra mba hanamafy fahaizana miara monina erantany. Ny komité fikambanana-famahana dia manentana eo ho eo antsika miaraka mizara fahaizana:
  • Ny mizara vaovao (blog, neus, etc.)
  • Ny fampiresahana ny hevitra ny be sy ny maro (forum, chat, etc.)
  • Ny fiarahana (eo anivony laboratoir, na akaiky ny "Fandisanana kafé").
(traduction: Daniella Soatsara - responsable des ventes et cordon-bleu)