Καλώς ήλθατε στη διαδικτυακή κοινότητα social-issues.org!

Αυτή η περιοχή καλωσορίζει άτομα και κοινότητες με διαφόρετικους ορίζοντες, υπόβαθρα και απόψεις, αλλά με την ίδια επιθυμία να μοιραστούν πληροφορίες και γνώσεις και να ιδρύσουν ή να εδραιώσουν συνεργασίες στον τομέα των κοινωνικών επιστημών, της φιλοσοφίας και των πολιτικών. H κοινότητα social-issues είναι οργανωμένη γύρω από ένα σύνολο εργαλείων για την προώθηση:
  • της ανταλλαγής πληροφοριών (blog, ειδήσεις, κλπ)
  • της επικοινωνίας και του δημόσιου διαλόγου (forum, chat, κλπ.)
  • της συνεργασίας (προσωπικές συνεντεύξεις με τη βοήθεια υπολογιστή-CAPI, εργαστήρια, θέσεις «διαλείμματος για καφέ»).
(translation: Ioanna Lykourentzou - social networks and e-learning researcher)