Vítejte v social-issues.org online komunitě!

Tato stránka vítá jednotlivce i komunity z různých oborů s různým zázemím, obhajování různých úhlů pohledu, ale všechny mají stejnou touhu sdílet informace a znalosti a začít nebo upevnit spolupráci a součinnost v oblasti společenských věd, filozofie a politiky. - Sociální otázky komunity jsou organizovány kolem uspořádání nástrojů pro podporu:
  • Sdílení informací (blog, novinky, atd.)
  • Komunikace a veřejné diskuse (fórum, chat, atd.)
  • Spolupráce (Computer-Assisted osobních pohovorů - CAPI, laboratoře, místa pro "coffee break").
O terminologii:
Laboratories = laboratoře na internetu (každý může mít přístup do laboratoře přes Internet).
"coffee break" místo = máte přestávku, chatujte a vyměňujte si názory s kolegy při práci na takových místech.

(translation - Petr Brezina, computer programmer, judo-ka and iaido-ka)