Добре дошли в сайта social-issues.org!

Вратите на този сайт са отворени както индивидуално, като и за групи, привлечени от различни хоризонти, с различен опит и различни гледни точки, но всички, имащи еднакво желание за споделяне на информация и знания, за създаване и консолидиране на сътрудничество и синергетика в области като социални науки, философия и политика. Общността social-issues.org е организирана около кръг от средства насочени към насърчаване на:
  • Обмен на информация (blog, news и т.н.)
  • Комуникация и публични дебати (forum, chat и т.н.)
  • Сътрудничество (в лабораториите или в залата за кафе – говорилнята).
(translation: Svetlana - teacher and busy mother, Aleksandar - chargé d'études)